Manusia dan Kelahirannya

Manusia sebagai makhluk yang mempunyai kodrat menjadi makhluk yang dilahirkan ataupun melahirkan “women”. Proses ini akan terus berlangsung dan ntah sampai kapan dapat dihentikan. Dari zaman Adam hingga z...